Doel: Hulp en begeleiding aan kind en gezin. www.bewustopvoeden.nl De nadruk ligt hier niet op problemen in gezinnen verhelpen. De nadruk ligt op een gezond gezin en dit behouden. Een proces wat van binnenuit ontstaat als we positief omgaan met het gezin en gezinsleven en alles wat daar bij komt kijken.

Het team: Voor het team van het kind en gezin zoeken we creatieve mensen die altijd al de droom hebben gehad om dit op te starten en hier aan mee willen bouwen. Wij noemen dit de coördinatoren. De droom van het ecoplein is het ecoplein en jouw droom is het kind en gezin. Daarbij krijg je een team dit te realiseren. Dit is geheel in overleg met jou. Vanuit het kind en zin vullen wij het 'wat' gedeelte in. Jij met je team vullen zelf het 'waarom' en 'hoe' gedeelte in.

De visie: Een ecologische visie die voor het Ecoplein is geschreven vormt de richtlijn. Omdat het gehele plein dezelfde visie heeft. Maar dat geeft nog heel veel ruimte om het 'waarom' en  'hoe' gedeelte zelf in te vullen.

De bouw: De bouw van het ecoplein heeft een gezamenlijke visie. De bouw moet verbindend zijn met mens, dier en natuur. Daarom kiezen wij ervoor gebouwen zoveel mogelijk ecologisch of duurzaam te bouwen. De bouw heeft een eigen team die samenwerken met de andere teams om hun wensen en behoefte aan te horen. Bij de bouw wordt rekening gehouden dat je gebruik maakt van elkaars gebouwen. Je helpt en ondersteunt elkaar zoals in de visie is opgenomen.

Op het plein: Het kind en gezin vormt samen met het medisch centrum een gebouw waar reguliere zorg en complementaire zorg elkaar ontmoeten. De visie van deze twee werelden vormt een belangrijke boodschap voor het hele plein. Deze visie vormt ook de basis voor kinderopvang en onderwijs. De opbouw van het kind en gezin heeft daarom veel uitdagingen.

Ondersteuning van Het Ecoplein: Het Ecoplein is een platform voor verschillende gebouwen die elkaar versterken en aanvullen in de visie en bouw. Het Ecoplein streeft naar een netwerk waar je van veel extra's kunt profiteren. Elk gebouw kan een aanvulling zijn. Het is daarom interessant om een kind en gezin op het ecoplein neer te zetten als je mensen wilt inspireren in plaats van regels mee te geven hoe ze moeten leven.

Aanmelden: Je kunt je aanmelden om mee te doen als het jouw droom is dat deze vorm van kind en gezin in Nederland neer te zetten samen met een team waar het nieuwe werken centraal staat. Wij zoeken eerste en coördinator. Dus iemand die het kind en gezin vertegenwoordigd. Zie kopje meedoen. Zodra je je aanmeld hebt word je uitgenodigd voor een gesprek. Wij kijken uiteraard of je past bij ons team, welke ervaringen je hebt en of je gemotiveerd bent om mee te doen. Schrijf daarom een leuke motivatiebrief waaruit blijkt dat jij enthousiast bent geworden van onze plannen.
Met dank aan Abby Mitchell voor het aanbieden van een aantal foto's.

Privacy verklaring