Wij geloven in mensen. Wij geloven dat we in deze maatschappij te veel eilandjes hebben. Wij geloven in de kracht van mensen wat zal ontstaan als we meer in verbinding zouden leven. Deze kracht benutten we nu te weinig. Mensen verbinden zich niet of nauwelijks nog met elkaar en wij geloven dat in ieder de wens om weer in verbinding te leven aanwezig is.

We leven in een tijd waar we weinig tijd hebben en waar veel druk op ons staat. Juist in ontspanning kunnen we elkaar ontmoeten. Wij geloven dat ieder de kracht heeft deze verbinding met de ander weer te herstellen. Maar dat begint bij de verbinding met jezelf te herstellen en in verbinding te leven. Wij geloven dat de natuur een geweldige inspiratie bron kan zijn. In de natuur is alles op elkaar afgestemd en heeft ieder zijn eigen plekje in het grote geheel. Het één kan niet zonder het ander.

Wij geloven dat als we een platvorm bouwen voor mensen om op te gedijen dat de rest vanzelf komt. Wij zien het niet als onze taak mensen te begeleiden. Wij zien het als onze taak het goede voorbeeld te zijn. Wij hopen mensen te inspireren met ons mee te doen.

Dit is het plan:

·        Mensen activiteiten bieden waarbij samen zijn centraal staat.

·        Mensen kansen bieden zichzelf te laten zien.

·        De natuur is onze inspiratiebron

·        Ecologie en duurzaamheid is vanzelfsprekend.

·        Bewuster aanbod in de zorg waarbij er wordt gewerkt aan gezond zijn en gezond blijven. Alternatieve geneeswijze keren wij niet de rug toe.

·        In deze maatschappij werken we samen op gelijkwaardige manier. Hiërarchie valt weg.

·        Mensen die zorg nodig hebben    niet in de kou laten staan.

·        Het gezin eerst.

·        We helpen elkaar. We respecteren elkaar. We zijn er voor elkaar.

·        Voor elk thema en onderwerp worden plannen en projecten geschreven samen met professionals.

 
Uitwerking van de visie
De visie wordt geschreven met het team. Elk onderdeel krijgt een eigen visie. En het hele geheel krijgt ook een eigen visie. De visie zoals hierboven omschreven is een uitgangspunt.Met dank aan Abby Mitchell voor het aanbieden van een aantal foto's.

Privacy verklaring